Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

SIND

KUNST I LANDDISTRIKTER

Fernisering af Erland Knudssøn Madsens værk ”SIND” I Vokslev.
Onsdag d. 27. september 2017 kl. 16:30 foran Vokslev Friskole, Hobrovej 97, 9240 Nibe

Sind med skærm og Sind. Lille barn
Opført af Vokslev Samråd 2017

fotograf: Claus Rene Pedersen

Opført med støtte fra:

AALBORG KOMMUNE

AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND

STATENS KUNSTFOND

Fernisering af Erland Knudssøn Madsens værk

Baggrund:

AKA–gruppen og Landistriktsområdet inviterede i 2016 Kunstfonden til samarbejde om udmøntning af Landdistriktsmidler til blivende kunst i Aalborg Kommunes landdistrikter.

AKA-indstillingsudvalg havde reserveret 250.000 kr. af restmidler fra 2015 til etablering af blivende kunst i Aalborg Kommunes Landdistrikter. Sundheds- og Kulturudvalget havde godkendt anvendelsen af restmidlerne og opfordret til dialog med Kunstfonden.

Kunstfonden besluttede at tilbyde kunstfaglig sparring og bevilgede 125.000 kr. fra pulje til kunst i det offentlige rum til supplering af AKA-puljens reserverede pulje.

Kunstfonden udpegede 2 kunstfaglige repræsentanter til indgåelse i ad hoc samarbejdsudvalg.

Kunstfonden udpegede 3 kunstnere til indgåelse i dialog og produktionsproces: Claus Ørntoft, Kurt Tegtmeier og Erland Knudssøn Madsen, som alle takkede ja til at indgå i projektet.

Kunstfondens har gennem ansøgningsarbejde genereret supplerende midler:
Statens Kunstfonds Legatudvalg besluttede på baggrund af ansøgning at støtte projektet med 3 x 35.000 kr. øremærket til kunstnerhonorarer.

Kunst i Landdistrikter modtog 10 ansøgninger fra Landsbyer m.v. og har i dialog med kunstfondens repræsentanter prioriteret følgende 3 projekter og parret dem med kunstnerne:

Grindsted Samråd                 Claus Ørntoft                        AFLEVERET

Vokslev Samråd                     Erland Knudssøn Madsen     FERNISERES I DAG

Aalborg Fjordland                 Kurt Tegtmeier Er på vej

“I dag kan vi glædes over Ét af resultaterne af dette samarbejdsprojekt”, siger Anne-Dorte Krog

Jeg vil gerne lykønske Vokslev og Aalborg Kommune med Erland Knudssøn Madsens værk og vi håber og tror det kan være med til at styrke en Vokslevs identitet og bidrage til historiefortællingen.

Comments are closed.