Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Udlån

Kunstfondens værker er beregnet til udsmykning af kommunen i almindelighed, dvs. fortrinsvis til anbringelse i offentlige anlæg, ved offentlige bygninger, hvor borgerne ofte har ærinde og lignende, samt til udsmykning af kommunale institutioner.

Kunstfonden råder hovedsageligt over kunstværker som grafik, maleri og lignende beregnet til ophængning indendørs.

Kunstfondens værker tilhører kunstfonden. Udlånte kunstværker kan derfor blive kaldt retur efter en vis udlånsperiode, for at blive udlånt til andre i forbindelse med en ønskeudstilling.

Kunstfondens nye indkøb kan først ønskes til udlån i forbindelse med ønskeudstillingen, som holdes ca. hvert 2. år.

Genudlån: Af og til kommer der værker retur fra de oprindelige lånere. I flere tilfælde kan disse værker genudlånes ved henvendelse til sekretariatet. Også genudlånte værker kan blive kaldt retur.
Normalt er der ikke skulpturer på lager beregnet til udendørs opstilling.

Se et udvalg af værkerne til genudlån her (link)