Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

The Interior of Ines – Thomas FOS Poulsen

INDVIELSE 10.10.2017

Da Aalborg Kommune ansøgte Statens Kunstfond om et kunstværk, vidste vi jo ikke, hvad vi havde i vente. Vi kendte hverken værk eller kunstner. Statens Kunstfond kom med forslag til kunstner og senere kom Thomas med et forslag til værk.

Klik for at se et større billede af Ines af Thomas Foss Poulsen

fotograf: Claus Rene Pedersen

Det var et helt enigt og meget begejstret udvalg, som takkede ja til at realisere værket her i Vestre Fjordpark.

Tårnet er et værk i sin egen ret. Og den er et vartegn og et samlingssted i området og jeg er sikker på, at Ines bliver en del af Aalborgs og vestbyens identitet og historie udtale Anne-Dorte Krog.

Allerede inden tårnet var færdigt blev det taget i brug – af naturelskere, børn og familier på søndagstur osv.

Tårnet krydser kunst og arkitektur. Og det giver sig selv, at tårnet ikke er skabt i kunstnerens atelier. Som invitationen viste, så er Ines et byggeri – skabt i et kryds af kreativitet, moderne materialer og maskiner og godt traditionel håndværk.

Byggeriet har drillet undervejs. Vind og vejr osv. har udfordret både tidsplaner og økonomi, men hele sjakket bag byggeriet har slået ring om opgaven og realiseret værket i Thomas´ ånd.
Ines må være et af de byggerier, man som håndværker vil huske og glædes over i mange år.

Vi Glæder os over at Kunstfonden sammen med Frtidsforvaltningen og Sifa har kunnet løfte den lokale medfinansiering af det flotte samarbejsprojekt.

Tak til Statens Kunstfond –                for samarbejdet og pengene

Tak til Thomas FOSS Poulsen –         for resultatet, som bygger bro mellem  kunst og natur; aktivitet og oplevelse

SIND

KUNST I LANDDISTRIKTER

Fernisering af Erland Knudssøn Madsens værk ”SIND” I Vokslev.
Onsdag d. 27. september 2017 kl. 16:30 foran Vokslev Friskole, Hobrovej 97, 9240 Nibe

Sind med skærm og Sind. Lille barn
Opført af Vokslev Samråd 2017

fotograf: Claus Rene Pedersen

Opført med støtte fra:

AALBORG KOMMUNE

AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND

STATENS KUNSTFOND

Fernisering af Erland Knudssøn Madsens værk

Baggrund:

AKA–gruppen og Landistriktsområdet inviterede i 2016 Kunstfonden til samarbejde om udmøntning af Landdistriktsmidler til blivende kunst i Aalborg Kommunes landdistrikter.

AKA-indstillingsudvalg havde reserveret 250.000 kr. af restmidler fra 2015 til etablering af blivende kunst i Aalborg Kommunes Landdistrikter. Sundheds- og Kulturudvalget havde godkendt anvendelsen af restmidlerne og opfordret til dialog med Kunstfonden.

Kunstfonden besluttede at tilbyde kunstfaglig sparring og bevilgede 125.000 kr. fra pulje til kunst i det offentlige rum til supplering af AKA-puljens reserverede pulje.

Kunstfonden udpegede 2 kunstfaglige repræsentanter til indgåelse i ad hoc samarbejdsudvalg.

Kunstfonden udpegede 3 kunstnere til indgåelse i dialog og produktionsproces: Claus Ørntoft, Kurt Tegtmeier og Erland Knudssøn Madsen, som alle takkede ja til at indgå i projektet.

Kunstfondens har gennem ansøgningsarbejde genereret supplerende midler:
Statens Kunstfonds Legatudvalg besluttede på baggrund af ansøgning at støtte projektet med 3 x 35.000 kr. øremærket til kunstnerhonorarer.

Kunst i Landdistrikter modtog 10 ansøgninger fra Landsbyer m.v. og har i dialog med kunstfondens repræsentanter prioriteret følgende 3 projekter og parret dem med kunstnerne:

Grindsted Samråd                 Claus Ørntoft                        AFLEVERET

Vokslev Samråd                     Erland Knudssøn Madsen     FERNISERES I DAG

Aalborg Fjordland                 Kurt Tegtmeier Er på vej

“I dag kan vi glædes over Ét af resultaterne af dette samarbejdsprojekt”, siger Anne-Dorte Krog

Jeg vil gerne lykønske Vokslev og Aalborg Kommune med Erland Knudssøn Madsens værk og vi håber og tror det kan være med til at styrke en Vokslevs identitet og bidrage til historiefortællingen.

Optimistisk Pondus

KUNST I LANDDISTRIKTER – GRINDSTED

Optimistisk Pondus af Claus Ørntoft
Opført af Grindsted og Uggerhalne Samråd 2017
Fernisering: LØRDAG DEN 19. AUGUST 2017

fotograf: Claus Rene Pedersen

Opført med støtte fra:
AALBORG KOMMUNE
AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND
STATENS KUNSTFOND

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne vil gerne sige tak for, at vi måtte komme med i puljen” Kultur i
landdistrikterne” og vi håber på at der kommer flere muligheder for at forskønne vores lokalområde.
Denne forskønnelse er med til, at det er mere attraktivt at flytte til vores lokalområde og er således en
investering i vores bydel. (Ole Schwarz Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne)

Grindsted – Fernisering

ALLES KUNST 2017

Aalborg Kommunes Kunstfond inviterer til ”ønskeudstillingen”
ALLES KUNST

Et udvalg af AALBORG KOMMUNES KUNSTFONDS INDKØB
12. aug. – 3. sept. 2017

KUNSTHAL NORD

KUNSTNERE: Finn Thybo Andersen / Peter Callesen / Jesper Dalgaard / Simon Fensholm / Hjördis Haack / Mie Olise Kjærsgaard / Hesselholdt & Mejlvang / Ulrik Møller / Knud Odde / Thomas Plauborg / Niels Reumert / Johan Rosenmunthe / Søren Rønholt / Adam Saks / Melou Vanggaard / Carsten Von Wurden

Aalborg Kommunes Kunstfonds seneste indkøb præsenteres på Kunsthal Nord.
Kunstfondens primære formål er at indkøbe kunstværker til udsmykning i kommunen. De erhvervede værker bliver fortrinsvis anbragt i offentlige bygninger, institutioner og kontorer til glæde for kommunens borgere og medarbejdere.

ALLES KUNST i Kunsthal NORD er en udstilling, der både skal vise borgerne, hvilken samtidskunst kommunen har erhvervet, og en ønskeudstilling rettet mod kommunens mange institutioner og afdelinger, der kan ønske værker til låns til netop deres faciliteter.

Kunstfonden og Kunsthal NORD håber, at rigtigt mange borgere samt ansatte kommunen vil benytte sig af muligheden for at se udstillingen, og også gerne inddrager sine ”kunder” i valg af ønskede værker.

Værker fra depot, som ikke er blevet valgt ud til udstillingen ALLES KUNST og som er tilgængelige for udlån, kan opleves via fotodokumentation i mappen: ”Andre værker til udlån”, der vil ligge fremme i udstillings perioden i Kunsthal NORD.

 

Ønskeseddler kan fås på udstillingen og skal for at indgå i prioritering afleveres på Kunsthal Nord eller mailes til bramwell.flyckt@aalborg.dk senest søndag den 3. september 2017 kl. 16:00.

ARRANGEMENTER:

Lørdag 12. august kl. 13:00
FERNISERING – ALLES KUNST

Fredag 25. august kl. 16:00
OMVISNING: ALLES KUNST
Få en kunstfaglig introduktion til udstillingen.

Debatmøde – Streetart / Murmaleri

 

 

 

 

På Seminaret i november løb tiden fra os og vi måtte udsætte debatten.

Oplæggene fra Semiaret kan downloades her: Oplæg

Debatmøde:  Street Art – Murmaleri

Tid: Onsdag den 5. April 2017 kl. 15:30 – 17:00
Sted:   Platform 4 – Karolinelund, Aalborg
Arrangør: Aalborg Kommunes Kunstfond                

 

Baggrund:

Aalborg Kommune og Aalborg Kommunes Kunstfond har i en 3 årig periode understøttet en del streetart og murmaleri projekter og der er som resultat blevet udført et højt antal udsmykninger på gavle i byens rum.

Kunstfonden ønsker en åben debat om resultaterne af de seneste års indsats og drøftelse af mulig fremtidig retning.

Program:

15:30 Velkomst.
  Line Bruun Jespersen, post.doc AAU

Murmaleri i Aalborg: status og strategi

Resumé og brush-up fra Seminaret 11. november 2016.

15:45 Debat – Moderator Kulturchef Lis Rom Andersen

Hvad er kvalitet, smukt, relevant, provokerende?
Skal kunsten være stedsspecifik?
Skal kunsten udmøntes i festival eller løbende?
I hvor høj grad skal processen styres? Kan den styres?
I hvilken retning skal kunst i det offentlige rum fortsætte/udvikles?

Tilmeld dig venligst her:  https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/77/

Street Art – Murmaleri – Seminar

sa1

Aalborg kommune og Aalborg Kommunes Kunstfond har de seneste år understøttet en del streetart og murmaleri projekter og der er som resultat blevet udført et højt antal udsmykninger på gavle i byens rum.

Kunstfonden ønsker en åben debat om resultaterne af de seneste års indsats og drøftelse af mulig fremtidig retning.

Derfor invitere der til:
Street Art – Murmaleri – Seminar

Tid:               Fredag d. 11. november 2016 kl. 8:45 – 12:00
Sted:             Utzon Center – Auditorium, Slotspladsen 4, Aalborg

Program:

8:45 Velkomst – Morgenmadsbuffet.
9:00 Præsentation af Out in the Open murmalerier
9:10 Præsentation af murmalerier v. Projekt Murmal
9:20 Præsentation af WEAART murmalerier
9:30 Line Bruun Jespersen, post.doc AAU

Murmaleri i Aalborg: status og strategi

10:00 William Hjorth, kurator for Næstved Kunstby og graffitimaler

Næstved Kunstby

10:30 Sabine Nielsen, post.doc KØS/AAU (lander i Aalborg kl. 10.00)

Shepard Fairey og street art’ens politiske potentiale

11:00 Peter Bengtsen via Skype. Lecturer, Lund Universitet

Relationen mellem gadekunst, muraler og byens rum

11:30 Diskussion – Debat
Input til fremtidig strategi søges 

Tilmelding via nemtilmeld: https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/67/

sa2

Rejselegatet 2016

“Aalborg Kommunes Kunstfonds rejselegat 2016”

går til …..

Mette Thea Jacobsen – fotokunstner

Motivation:

Mette Thea har et særligt blik for verden omkring hende.

Mette Thea skaber billeder – fysisk og inde i vores hoveder.

Med sit kamera indfanger hun motiver – et univers – der stiller spørgsmål til nærvær og menneskelig eksistens. Hvornår er det virkelighed og hvornår er det en kulisse?

Mette Thea er ikke bange for at lege – hun iscenesætter fotografierne med musik og performance – og åbner op for nye fortolkninger.

Med dette rejselegat håber vi, at Mette vil drage ud i verden og indfange øjeblikke, som vi andre kan forundres over og søge inspiration i.

God tur.

Ønskeudstilling – Alles Kunst

Aalborg Kommunes Kunstfond præsenterede et udvalg af kunstfondens indkøb i årene op til 2015. Udstillingen ALLES KUNST i Kunsthal NORD skulle vise borgerne, hvilken samtidskunst kom-munen har erhvervet, og være en ønskeudstilling rettet mod kommunens mange institutioner, der kunne ønske værker til låns til netop deres institution.
Udstillingen bestod såvel af de seneste års nyindkøb samt udvalgte tilbagekaldte værker. Det blev en kunstfagligt flot udstilling med 76 værker tilrettelagt i samarbejde med Kunsthal Nord, som ydede en stor og professionel indsats.
5/11
På baggrund af indkomne ønsker og Kunstfondens fordelingskriterier blev 47 værker fra udstillingen udlånt og efterfølgende blev 10 værker fra depot udlånt til institutioner, som ikke kunne få sine primære ønsker opfyldt.

Samarbejde med Aalborg Universitet

Aalborg Kommunes Kunstfond og Aalborg Universitets Kunstudvalg går sammen om at bringe kunst til steder af fælles interesse i Aalborg. Det første sted til at få et kunstnerisk løft bliver formodentlig området omkring CREATE-bygningen ved Aalborg Havnefront.

Anne-Dorte Krog og Nils-Henrik Gylstorff

Den nye samarbejdsaftale blev underskrevet ved en ceremoni den 1. december i CREATE ved Aalborg Havnefront. Niels-Henrik Gylstorff skrev under på vegne af Aalborg Universitets Kunstudvalg, og Anne-Dorte Krog skrev under på vegne af Aalborg Kommunes Kunstfond.

ALLES KUNST – Ønskeudstilling

ET UDVALG AF AALBORG KOMMUNES KUNSTFONDS INDKØB
KUNSTHAL NORD
29. dec 2015 – 10. jan 2016

KUNSTNERE: TROELS AAGAARD / PER ADOLFSEN / MOGENS ANDERSEN / MORTEN ANDERSEN / PIA ANDERSEN / KIRSA ANDREASEN / JENS BIRKEMOSE / PIA BIRKHOLM / LISBETH EUGENIE CHRISTENSEN / UFFE CHRISTOFFERSEN / SVEN DALSGAARD / BENNY DRÖSCHER / ANETTE HARBOE FLENSBURG / KAJ FÜHRER / JAN S. HANSEN / HENRIK HAVE / HESSELHOLDT & MEJLVANG / POUL JANUS IPSEN / PETER MAX JACOBSEN / PER KIRKEBY / MALENE LANDGREN / BRITTA MADSEN & SØREN GØTTUP / PETER MARTENSEN / FRODO MIKKELSEN / ULRIK MØLLER / MOGENS OTTO NIELSEN / JULIE NORD / PETER LAND / KNUD ODDE / JESPER OLSEN / JOHN OLSEN / THORBJØRN OLSEN / LARS PEDERSEN / TAL R / HANS CHRISTIAN RYLANDER / ADAM SAKS / ANDREAS SCHULENBURG / LISA STRÖMBECK / TRINE SØNDERGAARD / NICOLAI HOWALT OG KRISTIAN TOUBORG

FERNISERING 28. DEC KL 14-17

Little blond girlAalborg Kommunes Kunstfond præsenterer  et udvalg af kunstfondens indkøb i årene op til 2015.
Kunstfonden består af både kunstfaglige og politisk valgte medlemmer og dens primære formål er at indkøbe kunstværker til udsmykning i kommunen. De erhvervede værker bliver fortrinsvis anbragt i offentlige bygninger, institutioner og kontorer til glæde for kommunens borgere og medarbejdere.

ALLES KUNST i Kunsthal NORD er derfor både en udstilling, der skal vise borgerne, hvilken samtidskunst kommunen har erhvervet, og en ønskeudstilling rettet mod kommunens mange institutioner, der kan ønske værker til låns til netop deres institution.

Kunstfonden og Kunsthal NORD håber at mange institutioner/børnehaver/skoler/kontorer vil benytte sig af muligheden for at se udstillingen, og også gerne inddrager børn og unge i ønskerne og udvælgelsen. Værker indkøbt 2013-15, som ikke er blevet valgt ud til ALLES KUNST, kan man opleve via en fotodokumentation, der også vil blive vist i udstillingsperioden i Kunsthal NORD.
Udstillingen vises frem til 10. januar 2016.

Kunstfonden har eksisteret siden 1970 og står bag mange kunstprojekter i kommunen ude som inde. Der er rig mulighed for at se kunst indkøbt af fonden hver gang, man går en tur gennem byen eller besøger en kommunal institution, skole eller forvaltning. Kunstfonden arbejder ud fra, at kunstnerisk udsmykning er med til at gøre kommunen til et endnu bedre, mere rart og inspirerende sted at bo og færdes. Kunstfonden uddeler også rejselegater til særligt talentfulde unge billedkunstnere og har et samlet budget på 375.000 kr. om året.