Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Aalborg Kommunes Kunstfond

Om Aalborg Kommunes Kunstfond

Aalborg Kommunes Kunstfond er kommunens rådgivende organ vedrørende kunstnerisk kvalitet og nytænkning. Fonden har til formål at indkøbe kunst samt støtte kunstprojekter i kommunen. Placeringen af værkerne skal ske i offentlige anlæg og institutioner, eller hvor borgerne ofte færdes Fonden har sit sekretariat i Sundheds- og Kulturforvaltningen, men samarbejder med andre forvaltninger og afdelinger, først og fremmest Park & Natur, Plan & Udvikling samt AK bygninger.

Fra 2021 har Aalborg Kommunes Kunstfond 875.000 kr. om året til rådighed. Beløbet prioriteres til støtte af nye kunstprojekter eller indkøb af nye værker. Aalborg Kommunes Kunstfond arbejder på at forhøje beløbet via strategiske partnerskaber og samarbejder.

OPEN CALL – GENOPSLAG

 

Juryen, maj 2021

Juryen har behandlet de indkomne ansøgninger og alle vil hurtigst muligt modtage et svar. Da der er plads til flere kunstnere i projektet, genopslår vi  imidlertid vores open call med en ny deadline.

Vi vil gerne opfordre kunstnere og kunstnergrupper med en visuel praksis til at byde ind.

Hent OPEN CALL som PDF

Aalborg Kommunes Kunstfond indkalder lokale kunstnere og kunstnergrupper til at byde ind med kunstneriske indslag i byrummet, i hele september måned.

Der er afsat 300.000kr til det samlede projekt, hvor juryens mål er at udvælge 10-15 midlertidige værker. Der bliver ikke lagt en specifik kuratorisk linje, i det juryen ønsker at vise mangfoldigheden på den lokale kunstscene.

Initiativet er blevet til med midler fra Aalborg Kommunes genstartspulje. Målet er at skabe midlertidige kunstneriske nedslag i Aalborg Kommunes byrum – og dermed give borgerne mulighed for at møde kunst og kunstnere på nye steder. Værkerne skal være tænkt stedsspecifikt ind i det valgte byrum.

Der er ingen krav til medievalg og værkerne kan derfor ligge indenfor alle genrer af billedkunsten, fra maleri til performances, happenings, lyd eller andet.

Værkerne udvælges bl.a. ud fra kriterier som originalitet, sammenhæng, det stedsspecifikke, publikumsappeal og samarbejde med det lokale erhvervs-/ foreningsliv.

Du skal som kunstner selv etablere værket, indhente de nødvendige tilladelser, tegne forsikring samt bortskaffe værket ved periodens udløb. Det er vigtigt at du tager højde for sikkerheden, da værket er offentligt tilgængeligt.

ANSØGNING
Der bruges ikke ansøgningsskema. Hele ansøgningen skal samles i én PDF (maks. 10 sider og 5mb).

Ansøgningen skal indeholde:
– Skitse (maks. 5 billeder)
– kort projektbeskrivelse, hvor der også angives perioden for værket (er det et fast værk som er tilgængeligt hele september eller er der specifikke datoer hvor værket udføres).
– budget, hvor meget søger du om, hvad er der er af anden finansiering og sponsorater.
– bekræftelse af indhentede tilladelser (disse skal indhentes i skitseprocessen)
– kort CV (maks. 1 side)
– Statement til projektet, som efterfølgende kan bruges til promovering af værket. 
– dokumentation af tidligere værker (maks. 5 billeder)


Den samlede ansøgning sendes til kunstfond@aalborg.dk senest d. 11. juli 2021.

Ansøgere får svar senest d.20.juli 2021


Juryen består af:

Bruno Kjær:
Billedkunstner. Leder af Kunsthal Nord 2008-2014

Signe Højmark:
Billedkunstner, kunsthistoriker og kurator. Medindehaver af virksomheden Sted-Sans.dk. 

Jesper Olsen:
Billedkunstner, uddannet fra Det Jyske Kunstakademi. Er kunstfagligt medlem i Aalborg Kommunes Kunstfond, udpeget af BKF.

 

Vi ser frem til at høre fra dig/jer

OPEN CALL

til billedkunstnere

UDSMYKNING TIL NYBYGGET VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

OBS! Ansøgningsfrist d. 1. juni 2021

Aalborg Kommunes Kunstfond søger lige nu den kunstner eller kunstnergruppe, der kan skabe et eller flere spændende og unikke værker i stor skala til den nybyggede vuggestue og børnehave Sandgården.

 

OM SANDGÅRDEN BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Sandgården er beliggende på Anna Anchers vej i Aalborg SV. Institutionen består af en børnehave og en vuggestue, som samlet er normeret til ca. 150 børn. Det pædagogiske rum skal tænkes som en scene, der kan skifte funktion og stemning. Institutionen vægter en stærk bæredygtighedsstrategi og indtænker denne i sin tilgang til børnene. Foruden et pædagogisk køkken, med plads til at inddrage børnene, vil der foran hovedindgangen være en stor køkkenhave i højbede, som børnene kan hjælpe med at passe.

KUNSTPROJEKTET

Der ønskes kunst på fire vægge i institutionen. To sammenhængende vægge i børnehaven og to separate i vuggestuen. Fælles for væggene er, at de er placeret i lyse garderober ved hver deres loftsvindue. Garderoberne fungerer som gennemgangslokaler mellem stuerne og er derfor en integreret del af Sanggårdens hverdag.

ANSØGNING

 • Lav en idepræsentation i form af en skitse, samt en kort beskrivelse af motiv og udtryk.
 • Ansøgningen skal indholde én sides CV, samt dokumentation af egne værker (maks. 5 sider). 
 • Du kan indsende dit forslag som enkeltperson eller som gruppe. OBS! Værket skal kunne eksekveres / installeres i løbet af 10 hverdage.

Send din præsentation og dine kontaktoplysninger til kunstfond@aalborg.dk, senest d. 1. juni 2021.

En jury bestående af to kunstfaglige bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Kommunes Kunstfond, en forælder og en pædagog med tilknytning til Sandgården vælger den kunstner eller gruppe, som tildeles opgaven.

Sådan vurderes din ansøgning:

Der lægges vægt på følgende:

 • At værkerne forholder sig til miljøet/ og dets fysiske omgivelser
 • At værkerne fungerer som markører, og som i sin natur tilfører institutionen identitet At værkerne forholder sig til institutionens brugere – gerne både i tilblivelse og i sin færdige form
 • At du er motiveret for at påtage dig opgaven,
  og at du kan udvikle skitseforslag i den angivne periode samt realisere opgaven i sin helhed til senest ultimo august

Vinderen modtager et honorar på 50.000,-. Det dækker færdiggørelsen af skitsen samt realiseringen af værket. Skitsen skal endeligt godkendes af juryen inden arbejdet i Sandgården påbegyndes.

 

Ny Strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond

kunstfondens formand, Michael Mansdotter

Aalborg Kommunes Kunstfond er nu klar med en strategi for de kommende års arbejde. Undervejs har der været fokus på research efter inspiration og “best practice” og selve strategien er også båret af ambitionen om “den gode proces”.

”Vi har inddraget både borgere, kunstnere og kommunale samarbejdspartnere for at finde frem til de områder, hvor Aalborg Kommunes Kunstfond kan medvirke til at gøre kunstscenen i Aalborg Kommune levende og vedkommende”, fortæller kunstfondens formand, Michael Mansdotter. 

Strategien opererer med to fokusområder

 • Kunst i det offentlige rum
 • Uddannelse, miljø og vækstlag

Kunst i det offentlige rum handler om at gøre kunsten tilgængelig for alle borgere og bidrage til at gøre både udendørs og indendørs rum i hele kommunen til interessante mødesteder, hvor kunsten kan medvirke til at skabe refleksion og samtale. Når det handler om kunst i nybyggeri og byudvikling vil bestyrelsen arbejde for, at kunsten tænkes med fra starten, så den ikke bliver et vedhæng, men tværtimod spiller med og giver mere dynamik og glæde i hverdagen for de mennesker som bor og opholder sig på stedet. 

Nordjylland er bagud, når det handler om kunstneriske uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder, hvilket gør det svært at fastholde den nødvendige dynamik på den nordjyske kunstscene. Derfor lægger Aalborg Kommunes Kunstfond op til et styrket samarbejde med eksisterende kunstneriske/kreative uddannelsesmiljøer og til en intensiveret dialog med statslige myndigheder på det kunstneriske kreative område. 

Aalborg Kommunes Kunstfond vil fortsat initiere udstillinger og købe relevant kunst i ind- og udland, og på den måde sikre at borgere også får muligheder for at møde kunst på kommunens mange adresser. Aalborg Kommunes Kunstfonds strategi er støttet af Statens Kunstfond og udviklet i samarbejde med den rådgivende kunstvirksomhed In Situ.

Strategien kan findes under fanebladet Strategi

Alles Kunst 2020

28. oktober – 14. november kan du opleve et udvalg af Kunstfondens værker i Kunsthal Nord. 

Den kunst du oplever, når du træder ind i Kunsthal NORD den 28. oktober er Alles Kunst. Værkerne er en del af Aalborg Kommunes Kunstfonds samling, ny kunst indsamlet til Aalborgs offentlige institutioner.  Alles Kunst er altså bogstavelig talt den kunst, der sætter farve på vores lokalmiljø og i bedste fald, sætter hverdagen i perspektiv.

Alles Kunst er skabt i et samarbejde mellem Aalborgs Kommunes Kunstfond og Kunstpionererne, Kunsthal NORDs uddannelsesplatform for formidling og udbredelse af samtidskunst i Nordjylland. Samarbejdet skal give Aalborgs borgere mulighed for at få et overblik over den kunstsamling, som er dedikeret til det offentlige rum og det kommunale arbejdsmiljø. Den kunst som er ALLES!

Ønsk kunstværker til din arbejdsplads
De værker du kan opleve i Alles Kunst er eksempler på ’samtidskunst’, den kunst som bliver skabt lige nu og som tager afsæt i alt fra hverdagens trivialiteter til aktuelle politiske problemstillinger. Medarbejdere på Aalborgs offentlige institutioner har nu mulighed for at gøre samtidskunsten til en del af både deres og vores hverdag, ved at ønske værker fra samlingen til deres arbejdsplads, uanset om det er i venteværelset eller i sportshallen.

Skolen som Kunstmuseum

Nutidens børn og unge skal præsenteres for den nyeste kunst i en ny kontekst. Det har Aalborg Kommunes Kunstfond og Kunsthal NORD sat sig for og derfor sender vi en kunstudstilling ud på Aalborg Kommunes skoler og ungdomsuddannelser. 

Udstillingen har titlen ”Skal det nu være kunst?”og den består af 15 nutidige værker skabt af anerkendte, professionelle kunstnere indenfor maleri, skulptur, fotografi og videokunst.  Håbet er, at kunstværkerne kan give eleverne et indtryk af samtidskunstens uendelige verden og en forståelse for kunstens rolle som debatskaber i samfundet. De udstillede kunstværker er udvalgt med særligt fokus på at kunne inkorporeres i både naturviden-skabelige, kreative og humanistiske fag på skoleskemaet, ligesom de er tiltænkt den prøveforberedende undervisning i valgfaget billedkunst.


Kunstudstillingen ramte sin første destination, Skansevejens Skole i Nørresundby, i starten af marts.


”Vi ser det som et stort privilegium at få nutidskunsten ud i elevernes hverdag. Ved at “låne” kunstværker fra Aalborg kommunes Kunstfond får vi mulighed for at gøre kunst til en mere naturlig del af elevernes hverdag. Herved udfordrer vi rammerne, som danner grundlag for børnenes hverdag, og påvirker elever og læreres arbejde direkte eller indirekte via kunstens naturlige tilstedeværelse i vores læringsrum. Kunstudstillingen er direkte tænkt ind i 7. årgangs billedkunstundervisning, hvor eleverne får mulighed for at få værkerne helt tæt på og nørde materialer, indhold og kunstnerne bag.” Siger, Lone Bonde Vestergaard, Kultur og medievejleder på Skansevejens skole.

Ny kunst til byrådssalen

Medborgerhuset og byrådssalen er blevet renoveret i retning af en lysere, lettere og mere moderne stil, men da håndværkerne var færdige, fik medlemmer af Aalborg Kommunes Kunstfond øje på en stor hvid væg i foyeren foran byrådssalen. En ideel plads til Kristian Touborgs store maleri, Blood Moon Echoes II, som Kunstfonden netop havde købt.

Kristian Touborg – Blood Moon Echoes II

Kristian Touborg – Blood Moon Echoes II

Blood Moon Echoes II er skabt til en udstilling hos Galleri Jacob Bjørn i Århus ultimo 2018. Værket referer til Touborgs praksis som en maler, der opsamler og genbruger dele af andre malerier og materialer i nye værker. Touborg kombinerer det figurative med det abstrakte og han blander teknikker og materialer og bruger utraditionelle formater. I Blood Moon Echoes II er der f.eks. anvendt både digital print og oliemaleri. 

 

Maleriet er udstillet ved indgangen i medborgerhuset

Maleriet er udstillet ved indgangen i medborgerhuset

Kunst blandt mennesker

Byrådsmedlem Christina Halkjær, der også er medlem af Aalborg Kommunes Kunstfonds bestyrelse, udtaler om maleriet:

“Kunst skal derud, hvor der er mennesker. Kristian Touborgs maleri er derfor blevet rigtig godt placeret, da mange har deres gang i Aalborgs Medborgerhus.  Det er et stort maleri med et flot motiv og mange farver og personligt synes jeg, Det giver rigtig god energi, når man går til møde i Aalborg Byråd”.

Årets Landsbyven 2017

Ved LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommunes generalforsamling i går blev Aalborg Kommunes Kunstfond kåret til Årets Landsbyven 2017.

Begrundelsen var Kunstfondens støtte til projektet Kunst i landdistrikter, der også var støttet af AKA-puljen og Statens Kunstfond.

Formålet med projektet var at bringe kunsten ud i landsbyerne og idéen, at lokale kunstinteresserede skulle samarbejde med en professionel kunstner om at skabe et værk byen kunne relatere sig til. Samarbejdernes resultat var skulpturerne RINGEN om Halkjær Bredning, SIND og Optimistisk Pondus, der alle stod færdige i 2017.
Se evt. tidligere indlæg for yderligere beskrivelse og billeder.

Jørgen Folkvang, formand for LAK, kårer Aalborg Kommunes Kunstfond til Årets Lansbyven 2017.

Jørgen Folkvang, formand for LAK, kårer Aalborg Kommunes Kunstfond til Årets Lansbyven 2017.

Jørgen Folkvang, formand for LAK, takkede Aalborg Kommunes Kunstfond for støtten og pointerede vigtigheden af, at kunsten kommer ud i landdistrikterne og er med til at skabe attraktive og indholdsrige lokalområder, samt et ønske om også fremadrettet fokus på landdistrikterne.

Winnie Lauritzen, Kunstfondens bestyrelse, tog imod kåringen, omtalte rosende projektets resultater og opfordrede til, at interesserede ansøgte om støtte fra Aalborg Kommunes Kunstfond.
Med kåringen fulgte gaver til Kunstfondens bestyrelsesmedlemmer fra Glaspuster Anne Flohr, der er bosiddende i Lillevorde.

Winnie Lauritzen, Aalborg Kommunes Kunstfond, takker og opfordrer til, at Kunstfonden søges for midler til kunstneriske projekter.

Winnie Lauritzen pakker sin gave ud. En fin glasfugl lavet af glaspuster Anne Flohr, Lillevorde.

RINGEN om Halkjær Bredning

Fernisering af Kurt Tegtmeiers værk: ”Ringen om Halkær Bredning”

Tid & Sted: 11. november 2017

kl. 14:00 ved Kulturbrugsen, Brogade 17, Sebbersund, 9240 Nibe

kl. 14:45 ved Halkjær Kro, Halkærvej 59, Halkær, 9240 Nibe

”Ringen 2”

Kurt Tegtmeier Ringen 2 – fotograf: Antoine Groslier

”Ringen 3”

Kurt Tegtmeier Ringen 3 – fotograf: Antoine Groslier


Halkjær – Ringen – Fernisering

Fjordlands kunstprojekt er ét af 3 udvalgte (10 ansøgninger i alt) under Særpuljen til kunst i landdistriktet, som blev oprettet i 2016 med én uddeling. De to andre udvalgte projekter er ved Halkær Bredning og i Grindsted). Midlerne kom fra ikke-forbrugte AKA-midler fra 2015 – 250.000 kr., 1/3 medfinansiering fra kommunens kunstfond og suppleret med midler fra Statens Kunstfond med 105.000 kr. til kunstnerhonorar (35.000 kr. pr. kunstner).

Særpuljen til kunst i landdistriktets formål var, at stimulere interessen for kunst og få kvalificeret kunst ud i kommunens landsbyer. Set-uppet var, at lokale kunstinteresserede skulle samarbejde med en professionel kunstner om at skabe et værk byen kunne relatere sig til. De lokale skulle finde et relevant tema for værket og mulige placeringer, og kunstneren skulle på den baggrund skabe et værk, der passer til tema, placering og byen.

I alle tre udvalgte projekter har meldingen været, at samarbejdet mellem kunstner og projektgrupperne har været rigtigt godt og spændende. Der er begejstring hele vejen rundt for konceptet.

Wunderkammer

Kunst til Børnehaven Bakkelandet i Karolinelund

Kunstfonden er en aktiv spiller i udvikling af kunst i offentligt byggeri og det var naturligt for os at bakke op Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ønske om integration af kunst i denne nye bæredygtige børnehave her i Karolinelund og indgik gerne i planlægningen og udvalgsarbejde:

Kunstfonden og sekretariatet i Sundheds- og kulturforvaltningen har assisteret med:

 • Udvælgelse af potentielle kunstnere som skulle modtage invitation til deltagelse i inviteret udbud.
 • Supplerende fundraising – hvor det lykkedes os at få økonomisk opbakning fra Statens Kunstfond til skitsehonorarer til 3 deltagere i konkurrenceprogram
 • Udformningen af konkurrenceprogrammet
 • Kunstfaglig sparring ved udvælgelse af vinderprojektet.

Kunstnergruppen Konvoj vandt konkurrencen med deres forslag til forundringskamre både indendørs og udendørs og har siden udvælgelsen arbejdet på højtryk med at få deres installationer klar til indvielsen af børnehaven.

Værket kommer til at indgå i børnelivet og børnehavens stemning og miljø.

Kunstværket vil først og fremmest blive til gavn og glæde for de kommende brugere af Bakkelandet – men da udearealer og legepladsen er tilgængelig for offentligheden uden for børnehavens åbningstid, vil der være offentlig adgang til den del af værket som integreres i udearealerne, mens de indendørs placerede elementer vil kunne opleves her ved indvielsen, og andre åbent hus arrangementer.

Opført med støtte fra:

AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND

STATENS KUNSTFONDd