Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Vision

Aalborg Kommunes Kunstfond er kommunens rådgivende organ vedrørende kunstnerisk kvalitet og nytænkning. Kunstfondens virke skal understøtte kommunens overordnede strategier, herunder de strategiske samarbejder kommunen indgår i.  Strategi og strategiske samarbejder, omfatter specifikt kulturpolitikken, planstrategien og Kulturaftale Nordjylland.  Kunstfondens formål er dobbelt: at understøtte strategierne, så der er helhed og sammenhæng i indsatsen og at udfordre strategiernes indhold, processer og organisation.  Det sker dels gennem kunstfondens egne initiativer og partnerskaber, dels ved at være rådgivende organ over for kommunen vedrørende konkrete projekter.

Vores vision

Aalborg Kommunes Kunstfond vil sikre, at alle borgere til enhver tid har mulighed for at møde kunsten og den kunstneriske proces i bygninger og byrum i hele kommunen. I en kulturby som Aalborg skal kunsten være en naturlig del af byens rum. Den skal være tydeligt til stede og give borgere i hele kommunen mulighed for at opleve og engagere sig i kunst på højt niveau. Den skal manifestere sig i sundhedshuset, skolen, arbejdspladsen og centralt på byens torv – eller i periferien, hvor dens tilstedeværelse overrasker. Ikke bare i Aalborg by, men også i forstæder, landsbyer og landdistrikter. Aalborg skal have en innovativ og eksperimenterende satsning på kunst i det offentlige rum, som involverer borgerne i udviklingen og indbyder til refleksion, kritik og debat, og samtidig medvirker til at skabe tilhørsforhold og nye perspektiver for hverdagslivet.

Kunsten skal så vidt muligt tage udgangspunkt i det konkrete sted eller den konkrete sammenhæng, den tænkes ind i. På den måde bliver den et berettiget element i de fysiske omgivelser og relevant for de borgere, som værket skal dele hverdag med. Aalborg Kommune ønsker at arbejde med stedsspecifik kunst i al dens mangfoldighed, både de midlertidige projekter og den permanente bygnings- og byrumsintegrerede kunst.

Aalborg skal styrke sin position som kunstproducerende by og kommune gennem et bæredygtigt vækstlag. Der skal derfor arbejdes aktivt med byens platforme – både med omfang og niveau af de uddannelser, som byen tilbyder, men også med de faciliteter og støtteordninger, som Aalborg og resten af kommunen stiller til rådighed for det kreative felt. Aalborg Kommune skal både tiltrække og udvikle talent- massen og være i stand til at holde på den efterfølgende.

To fokusområder

Aalborg Kommunes Kunstfond har i sit strategiarbejde to fokusområder: Kunst i det offentlige rum og Kunstuddannelse, miljø og vækstlag.

Det første område skal sikre, at alle til enhver tid har mulighed for at møde kunsten og den kunstnerisk proces i bygninger og byrum i hele kommunen og ikke mindst, at der undervejs i udviklingen af konkrete projekter er fokus på kvalitet og nytænkning.

Det andet område skal sikre et bæredygtigt kunstnerisk vækstlag gennem kunstuddannelserne i Aalborg samt udviklingen af attraktive fysiske rammer, som talentmassen kan udvikle sig under.

Strategi 2020 Aalborg Kommunes Kunstfond