Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Vision

Vision for Aalborg Kommunes Kunstfond 2012 – 2016
Aalborg Kommunes Kunstfond er kommunens rådgivende organ vedrørende kunstnerisk kvalitet og nytænkning. Kunstfondens virke skal understøtte kommunens overordnede strategier, herunder de strategiske samarbejder kommunen indgår i.  Strategi og strategiske samarbejder, omfatter specifikt kulturpolitikken, planstrategien og Kulturaftale Nordjylland.  Kunstfondens formål er dobbelt: at understøtte strategierne, så der er helhed og sammenhæng i indsatsen og at udfordre strategiernes indhold, processer og organisation.  Det sker dels gennem kunstfondens egne initiativer og partnerskaber, dels ved at være rådgivende organ over for kommunen vedrørende konkrete projekter.
Kunstfondens arbejde skal være synligt og fondens resultater eksponeres således at:

 • Offentligheden får kendskab til de værker, som kunstfonden har anskaffet eller støttet
 • Offentligheden får kendskab til de kunstprojekter, som kunstfonden har medvirket i udviklingen af
 • Kunstfondens formål, strategi og handlingsplaner er offentligt tilgængelige
 • Kunstfonden bliver indgang til kommunen for eksterne parter, der vil i dialog med kommunen om kunstprojekter, der falder inden for kunstfondens formål

Inden for rammerne udstukket af vedtægterne ønsker Aalborg Kommunes Kunstfond at arbejde målbevidst med sikring af høj kunstnerisk kvalitet og nytænkning i fondens virke. Det omfatter

 1. Støtte til indkøb af kunst til offentlige arbejdspladser
 2. Støtte til talentudvikling
 3. Støtte til kunstprojekter i byens offentlige rum
 4. Støtte til udvikling af kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer

1. Indkøb af kunst til offentlige institutioner
Aalborg Kommunes Kunstfond vil fortsat have som opgave at indkøbe kunst af stor kvalitet til kommunens institutioner og forvaltninger.
Kunstfonden ønsker at prioritere større kunstprojekter som retter sig mod placeringer på steder, hvor mange borgere møder kommunes institutioner og forvaltninger, således at borgerne i alle aldre har mulighed for at opleve og blive udfordret af kunst i dagligdagen.

2. Talentudvikling
Aalborg Kommunes Kunstfond ser det også som sin opgave at støtte talentmassen, ved f.eks. at pege på kunstneriske talenter, yde rådgivning og sparring i forholdet med kunstnerisk talent og virksomheder, det offentlige mv.
Kunstfonden ønsker i samarbejde med andre væsentlige aktører at støtte talentudviklingen inden for billedkunst, mediekunst, installationskunst, film og arkitektur.

3. Kunstprojekter i det offentlige rum
Aalborg Kunstfond ønsker at være en aktiv spiller i udvikling af kunst i det offentlige rum. Det skal ske i relation til større byudviklings- og byomdannelsesprojekter i hele kommunen.

Kunst og arkitektur skal spille sammen på en konstruktiv måde og sammen være med til at skabe positive kunstneriske oplevelser for byens borgere.
Kunst i det offentlige rum skal udvikles i partnerskaber hvor bl. a. offentlige og private bygherrer, Statens Kunstfond, private fonde m. v. indgår.
Indsatsområder i Kunstfonden 2006-2010 har været Aalborg Havnefront, Nordkraft, Utzon Center, Stuhrs Brygge, Nørresundby havnefront, Lindholm Brygge, Aalborg Kongres- og Kulturcenter samt Gigantium.

Indsatsområder 2012-2016:
Fonden ønsker at udvikle kunst i de offentlige rum i nye strategiske partnerskaber med bygherrer og fonde.

Det skal ske i relation til de nye spændende udviklingsområder, hvor bl.a. kommunen ønsker en arkitektonisk behandling af de offentlige rum og et samspil mellem kunst og arkitektur. Kunsten i denne forbindelse skal tilpasses de nye områders egenart og være med til at berige borgerne med nyskabende og involverende kunstværker.

Kunstfonden ønsker i den forbindelse især at sætte fokus på kunst i offentlige inde- og uderum i forbindelse med:

  • Nørresundby Havnefront
  • Nye centrale campusområder ved Musikkens Hus og ved Godsbaneområdet.
  • Områder med industrikulturarv , herunder Eternitten, Østre havn m.m.
  • Prioriterede boligområder
  • Ungdomsboligområder
  • Hospitals- og Universitetsområdet i Aalborg sydøst
  • Byens nye transitrum i forbindelse med den eventuelle nye letbane, hvor kunsten bl.a. gennem midlertidige kunstprojekter være med til at skabe dialog omkring bæredygtig transport.

4. Kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer
Gennem en øget synlighed ønsker Kunstfonden at blive en væsentlig medspiller i forhold til at give kunsten en mere central plads i forhold til nordjyske virksomheder, offentlige institutioner, boligselskaber m.m. Rådgivningen kan omfatte kunstfondens aktive medvirken i forbindelse med større byggerier; større offentlige anlægsprojekter; større offentligt støttede events; eller større tværinstitutionelle projekter, hvor det Aalborg Kommune indgår som en aktiv part.
Det kan omfatte

  • Rådgivning i forbindelse med nye kunstindkøb eller kunstprojekter;
  • Støtte til etablering af nye partnerskaber;
  • Støtte til etablering af økonomisk samarbejde mellem offentlige bygherrer og fonde.