Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Amnesi, Mille Holtegaard

Projektet Amnesi er en 3D-animeret fortolkning af forskellige naturområder med inspiration fra naturen i Nordjylland. Projektet består af de tre værker “Maskinen er trådløs uden tro”, “Hvordan jeg sørgede over enheden” og “For at få mig til at spekulere på, om elektronik er analog”

Projektet handler om at undersøge, hvordan man gennem kulturen og den fiktive fortælling kan opleve naturen på en ny måde. Holtegaard er optaget af, hvordan den gode historie kan holde et sted i live. De er både inspireret af nordiske myter og viser om skoven samt nyere miljøbevægelser og er optaget af, hvordan vi med hjælp af det digitale kan gentænke den verden, vi lever i.
De vil formidle den falske natur som et kulturevent ved brug af samme æstetik som kulturhuse bruger ved hjælp af plakater, busskærme og reklameskilte. De er optaget af at stille spørgsmål om det moderne, urbane menneskes relation til naturen, kultivering af den danske natur og forholdet mellem naturen og kulturen.

Værkerne kan i perioden 1. 30. september findes på infoskærmene på biblioteket, i sundhedscentret og i NT’s busser, i plakatrammer i Nordkraft, info skærmen på Nordkraft, samt i på plakater i bybilledet. 

 

Mille Holtegaard 

Studerer bachelor of fine arts på 2.-året på Akademi Valand i Göteborg, er medlem af Aalborg Artist’s Association, praktikant hos “f.eks.”, samt tidligere medlem af Nordjyllands Kunstnerværksted og co-organisator af den kunstnerdrevne udstillingsplatform Big Shark i Aalborg. Holtegaard arbejder hovedsageligt digitalt, særligt med fotografi, billedredigering, animation og video. Hen er interesseret i at skabe fiktioner, virkeligheder og nye universer gennem det virtuelle. Det meste af hens arbejde er konceptuelt og teoretisk forankret, med et særligt fokus på klima og samfund, ny materialisme og internetetik, samt køn, cyborgfeminisme og den virtuelle krop, med udgangspunkt i teoretikere som Katherine Hayles, Judith Butler, Donna Haraway og Naomi Klein.

Overgang, Daniel Mølholt Bülow

23. september, 17.00-18.00, performance, Kulturbroen (Aalborg siden)

24-26 september, 17.00-18.00, workshop, Kulturbroen (Aalborg siden)

 

Daniel Mølholt Bülow
Kudsji Carry Moore? En drag-karakter/nymfe/coach, som Daniel
Mølholt Bülow har skabt for at nærme sig det binære, usikre, usynlige
og transformerende. Nu træder Kudsji ud i det landskab, hvor et
håndtryk, en skulderdans, en hjælpende hånd længe ikke har været manifesteret.

Performance
”overgang” er en performance, der undersøger Covid19´s
påvirkning af Kulturbroen i Aalborg ved hjælp af hyper- og
metasansende kroppe. Om end der trækkes tråde mellem mange
teorier, er det med kroppen de træder frem. Med stoffet i bølger, og med
vandbrederne som ramme.

Daniel Mølholt Bülow er uddannet af Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2020,  og arbejder i alt fra performance, tekst og video til sukker, musik og garn.  Med en fænomenologisk refleksion og kritisk kontekstualisering formes en praksis, der på trods overgiver sig til det ukendte.

Daniel har i 2021 modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond.

Workshop
Som deltager vil du i en lille gruppe med Kudsji Carry Moore blive i stand til at plante et ekko. En praksis af bevægelser, som du kan repetere i fremtiden på Kulturbroen i Aalborg. En renselse, eller i det mindste en materialisering, af nogle af de konsekvenser Covid19 har haft, og den fortielse vi ikke ser. Om end det er en workshop i en gruppe, vil du hovedsageligt skulle arbejde alene og i eget tempo. Alle er velkomne ligegyldig erfaring. Alder (16 år+).

Tilmelding senest 23/9 via e-mail til: contact@danielmoelholtbulow.com 

You are my Sunshine, Morten Poulsen

.

Morten Poulsen arbejder i krydsfeltet imellem lydkunst, politik, aktivisme og kunstnerisk forskning. Gennem interventioner, konfrontationer, samtaler og kollektiv reflektion sætter Morten kritiske og selvkritiske spørgsmålstegn ved den hvide mandlige stemmes personlige, strukturelle og ideologiske tilstedeværelse, og hvordan vores lytning påvirkes af hvide vestlige patriarkalske værdier.

D. 27. september – 31. september, Aalborg Bibliotek.

Alberte H. Westergaard, Stuck 1, 2, 3

Fotos af Malle Madsen

15. september – 10. oktober, Østre Anlæg

 

En vandring, en stillestående stok. En stillestående vandring, en by i forandring. 

Projektet tager udgangspunkt i udformningen af offentlig beskyttelse og udsmykning. 

Værkerne er skulpturer udført i beton, der reflekterer over (mis)forholdet mellem dekoration og funktion, med referencer til bygningskonstruktion og udsmykning. 

De er et forsøg på at dekorere og beskytte noget på samme tid. Noget der både er pynt og panser, et fortabt hegn, en let dans om et tungt emne. Ambiguite en i at afskrække.

Skulpturerne udspringer fra plantestøtter, der er smeltet sammen med former fra mit tidligere projekt La Flâneuse samt fra Aalborg Rådhus’ facadeudsmykning. 

Betonen fungerersamtidig som en bygningsmæssig reference bl.a. til Musikkens Hus i Aalborg, idet materialet er en fundamental del af nyere byggerier.

Skulpturen vil installeret i Østre Anlæg i Aalborg.

 

Facade, Thomas Plauborg & Josephine Boesen


Samtidskunst på, i og om, Fjordbyens offentlige rum.

Sted: Fjordbyen, Aalborg
Periode: 16/9 – 30/9, 2021

Initiativtagere og koordinatorer: Thomas Plauborg (billedkunstner) og Josephine Boesen (kurator)

Kunstnere: Paula Kaniewska (’National (De)fence’), Christian Loving (lydkunst inspireret af området), Thomas Plauborg (installation), Jesper Olsen (facader/landskab), Alexandra Johnson (Mapping af fjorden)

 

 

Fjordbyen er kendt for sine skæve huse, ”alternative” beboere og en livsstil der trækker nysgerrige til på godt og ondt. Byen i byen er kommet til at repræsentere en andethed i det ellers mondæne, nybyggede Aalborg. Mange går eftermiddagstur med hunden i de tætte gader, eller tager familien med til et gruppefoto foran et af de finurlige hjem ved fjorden.

#vigenstarterAalborgsammen 

@Facade_kunstidetoffentligerum

Blush, Rikke Ehlers

Rikke Ehlers Nilsson viser i perioden d. 17 – 31 September 2021 værket Blush ved Studio Grundahl i

Rikke Ehlers Nilsson, Portræt, 2018 (photo credit: Joyce Vlaming)

Nørregade. Værket vil på udstillingsperiodens første dag blive aktiveret gennem en performance der foregår på gågaden i Aalborg.

Rikke Ehlers Nilsson (f 1984) Bor og arbejder i Aalborg. I hendes praksis arbejder hun med undersøgelser af visualitet, identitet og iscenesættelse, hvor hun approprierer fænomener inden for
samtidens populærkultur. Gennem materiale, der hentes direkte fra underholdningsindustrien, bearbejder hun det kommercialiserede billede i et kunstnerisk sprog, for at skabe en kritisk ramme. Hun tog afgang
fra Det Fynske Kunstakademi i 2011 og modtog sin MFA fra Sandberg Institute, Amsterdam, Holland i 2014, dertil har modtaget arbejdslegater fra både Statens Kunstfond og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

001 Blush, Rikke Ehlers Nilsson, skitse til værk, Studio Grundahl, 2021

BYRUM – en grafikworkshop på Artbreak Hotel, Nils Sloth

Der etableres en grafik-workshop på Artbreak Hotel værkstedsgalleri i Danmarksgade 62. Over fire eftermiddage på galleriet laver Nils Sloth sammen med en gruppe deltagere en undersøgelse med visuelle tolkninger af galleriets baggård/baghave. Dels i form af skitser og fotos dels i form af grafiske tryk, der trykkes på galleriets kobbertrykspresse. Umiddelbart kan byrummet bag galleriet virke undseeligt og uinspirerende, men deri består netop udfordringen – at ”nærlæse” de muligheder der trods alt gemmer sig mellem murene og buskene, samt det giver mulighed for en samtale om kvaliteten af byens rum generelt. Med undersøgende blikke og nysgerrighed vil vi fokusere stedsspecifikt på områdets materialitet og æstetik. Alle trykkene og skitserne vil løbende blive ophængt på Artbreak Hotels gallerivægge i Danmarksgade 62. Derefter vil resultaterne kunne beses i den efterfølgende uge.

Interesserede deltagere inviteres via opslag på facebook og i galleriets vinduer. Tilmelding er nødvendig. Det kan være en fordel, men er ikke nødvendigt med kendskab til grafiske teknikker. Jeg vejleder undervejs og man behøver ikke være med hele dagen. Hvis man er interesseret skriver man til artbreak@nilssloth.dk.

 

Workshop: Tirs. 14. sept., ons. 15. sept., tors. 16. sept. og fre. 17. sept. alle dage kl. 13:00 -16:30.

Udstilling: Uge 38, man.-fre. 10:00-17:30, lør. 10:00-13:00.

Niels Sloth, selvstændig billedkunstner siden 1990. Arbejder mangfoldigt med diverse kunstneriske udtryk. Etablerede i 2005 værkstedsgalleriet Artbreak Hotel.


Sarah Dominque

Sarah Dominique er kunstner, bosat i Aalborg. Hun har udstillet sin kunst i Danmark og internationalt, for eksempel med projektet AnatomArt (2019) på Kunsthal Nord og Huset, og nu på Haraldslund Vand- og Kulturhus, der undersøger bevægelsespraksis igennem billedkunsten. Dominiques kunstpraksis undersøger processer for visuel og følelsesmæssige former for selvundersøgelser, med henblik på at italesætte bearbejdelse af symptomer på traumer og stress i kroppen igennem et billedligt sprog. Hun arbejder aktivt i fællesskab med andre kunstnere og kulturudøvere som sætte fokus på helbred, race, og mental sundhed,  og bidrager derigennem til en opbyggelse af viden hvordan kunstnerisk praksis kan styrke sociale gruppers identitetsfølelse og velvære.

The Chthonic Ones, Nanna Lysholt Hansen

Nanna Lysholt Hansen, The Chthonic Ones, 2021 (Foto: Mille Holtegaard)

Nanna Lysholt Hansen, The Chthonic Ones, 2021 (Foto: Mille Holtegaard)

NB. Skulpturen har været udsat for hærværk i perioden 4-8 september

 

Skulpturen The Chthonic Ones er del af et større projekt, hvor jeg bruger cyborg-moderen, som en figur til at
tænke igennem for at foreslå mere omsorgsfulde, bevidste, politiske måder at være i verden på med det mål
at kunne nærme os mere bæredygtige fremtider. Skulpturen laves udfra 3d printede modeller af klitoris, et
organ som først i 2005 blev endeligt kortlagt gennem 3D skanningsteknologi.

 

Nanna Lysholt Hansen

I min kunstpraksis undersøger jeg forhold mellem krop, stemme, køn og teknologi. Mine værker kan opleves som live performance eller sådan som kroppen manifesterer sig i installationer af medieret materiale og hybride teknologiske former. Aspekter af historie, hukommelse, sprog og narrativer sættes på prøve og udfordres i relation til blikket på kroppen over tid. 

 

The Chthonic Ones (2021)

Betonskulptur af klitoris. Organet blev i 2005 endeligt kortlagt gennem 3D skanningsteknologi, og gennem spredning af 3d print filer på internettet har teknologien skabt grobund for en slags aktivisme og undervisning i kvindens seksualitet. 

Beton, lak

150x120x50 cm

Placering: Skulpturparken 

Dato: 4-30 september 2021

 

Nanna Lysholt Hansen

Anatomy of the Chthulucene (2016)

Videoprojektion og lyd. I performancevideoen fremføres en tale til alle fremtidens døtre, hvori kunstneren sammenstiller de nyeste anatomiske beskrivelser af klitoris med den  posthumane teoretiker Donna Haraways begreb om det chtulucene. Et begreb, der tænker et individs identitet som flydende, amorf og mangfoldig.

hybrid performance/HDV 

30 minutes

Placering: Huset

Dato: Lørdag 18/9 kl. 15.00 

 

www.nannalysholthansen.com

Utidig Vækst, Alexandra Jönsson & Clara Dybbroe Viltoft

Plantevandringerne er en række performative byvandringer i Aalborg der udforsker de forskellige former for natur der vokser på strækningen hvor der tredje linjeføring er planlagt over Egholm. Plantevandringerne er et faciliteret forløb med planteindsamlingsaktiviteter ledet af kunstneren Alexandra Jönsson og bevægelsesfacilitator Clara Viltoft, hvor der skabes processer til at forestille sig egnsnaturen. Der være fokus på den kropslige og sanselige oplevelse af dét, som risikerer at gå tabt i vækstsamfundet, såsom planter hvis eksistensgrundlag er truet af byudvikling. De indsamlede planter vil derefter indgå i et skulpturelt plantearkiv, som skal udstilles på udstillingen Utidig Vækst af Alexandra Jönsson på Husets Galleri i 2022

18 og 19 september, Aalborg Vestby