Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Ansøgningsskema

Skal Aalborg Kommunes Kunstfond støtte dit næste kunstprojekt indenfor kommunen?

I ganske særlige tilfælde kan der efter ansøgning ydes tilskud af fondens midler til udsmykningsopgaver.

Ansøgninger til kunstfonden skal fremsendes på fondens ansøgningsskema. Du kan vedlægge ét enkelt bilag, så husk at samle alle fotoeksempler osv. i én enkelt word- eller pdf-fil, før du sender ansøgningen.

For at give Aalborg Kommunes Kunstfonds bestyrelse de bedste muligheder for at bedømme ansøgningen, er det vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt, og at der er vedlagt billeddokumentation.

Der er mulighed for at få billedkunstnerisk assistance fra kunstfondens kunstfaglige medlemmer i forbindelse med projektet, og det kan være en god idé at kontakte kunstfonden tidligt i processen inden det endelige valg af placering, kunstner m.v.

Det enkelte tilskud kan højst udgøre 1/3 af det pågældende kunstværks anskaffelsessum.

Hent ansøgningsskema