Kontakt:

Gitte Friis Therkildsen
Kulturafdelingen

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Mail: kunstfond@aalborg.dk

Aalborg Kommunes Kunstfond

Aalborg kommunes Kunstfond har eksisteret siden 1970 og står bag mange kunstprojekter i kommunen, både udendørs som inde på kommunale institutioner, skoler osv.

Kunstfonden har visioner om fremover at spille en endnu mere proaktiv og strategisk rolle i forhold til at udbrede kunsten i Aalborg kommune.

Der er allerede nu rig mulighed for at se kunst indkøbt eller støttet af fonden hvis man går en tur gennem byen eller besøger en kommunal institution, skole eller forvaltning.

Kunstfonden arbejder ud fra, at kunstnerisk udsmykning er med til at gøre kommunen til et endnu bedre og inspirerende sted at bo og færdes. Kunstfonden har et budget på 375.000 kr. om året.

Skolen som Kunstmuseum

Nutidens børn og unge skal præsenteres for den nyeste kunst i en ny kontekst. Det har Aalborg Kommunes Kunstfond og Kunsthal NORD sat sig for og derfor sender vi en kunstudstilling ud på Aalborg Kommunes skoler og ungdomsuddannelser. 

Udstillingen har titlen ”Skal det nu være kunst?”og den består af 15 nutidige værker skabt af anerkendte, professionelle kunstnere indenfor maleri, skulptur, fotografi og videokunst.  Håbet er, at kunstværkerne kan give eleverne et indtryk af samtidskunstens uendelige verden og en forståelse for kunstens rolle som debatskaber i samfundet. De udstillede kunstværker er udvalgt med særligt fokus på at kunne inkorporeres i både naturviden-skabelige, kreative og humanistiske fag på skoleskemaet, ligesom de er tiltænkt den prøveforberedende undervisning i valgfaget billedkunst.


Kunstudstillingen ramte sin første destination, Skansevejens Skole i Nørresundby, i starten af marts.


”Vi ser det som et stort privilegium at få nutidskunsten ud i elevernes hverdag. Ved at “låne” kunstværker fra Aalborg kommunes Kunstfond får vi mulighed for at gøre kunst til en mere naturlig del af elevernes hverdag. Herved udfordrer vi rammerne, som danner grundlag for børnenes hverdag, og påvirker elever og læreres arbejde direkte eller indirekte via kunstens naturlige tilstedeværelse i vores læringsrum. Kunstudstillingen er direkte tænkt ind i 7. årgangs billedkunstundervisning, hvor eleverne får mulighed for at få værkerne helt tæt på og nørde materialer, indhold og kunstnerne bag.” Siger, Lone Bonde Vestergaard, Kultur og medievejleder på Skansevejens skole.

Ny kunst til byrådssalen

Medborgerhuset og byrådssalen er blevet renoveret i retning af en lysere, lettere og mere moderne stil, men da håndværkerne var færdige, fik medlemmer af Aalborg Kommunes Kunstfond øje på en stor hvid væg i foyeren foran byrådssalen. En ideel plads til Kristian Touborgs store maleri, Blood Moon Echoes II, som Kunstfonden netop havde købt.

Kristian Touborg – Blood Moon Echoes II

Kristian Touborg – Blood Moon Echoes II

Blood Moon Echoes II er skabt til en udstilling hos Galleri Jacob Bjørn i Århus ultimo 2018. Værket referer til Touborgs praksis som en maler, der opsamler og genbruger dele af andre malerier og materialer i nye værker. Touborg kombinerer det figurative med det abstrakte og han blander teknikker og materialer og bruger utraditionelle formater. I Blood Moon Echoes II er der f.eks. anvendt både digital print og oliemaleri. 

 

Maleriet er udstillet ved indgangen i medborgerhuset

Maleriet er udstillet ved indgangen i medborgerhuset

Kunst blandt mennesker

Byrådsmedlem Christina Halkjær, der også er medlem af Aalborg Kommunes Kunstfonds bestyrelse, udtaler om maleriet:

“Kunst skal derud, hvor der er mennesker. Kristian Touborgs maleri er derfor blevet rigtig godt placeret, da mange har deres gang i Aalborgs Medborgerhus.  Det er et stort maleri med et flot motiv og mange farver og personligt synes jeg, Det giver rigtig god energi, når man går til møde i Aalborg Byråd”.

Årets Landsbyven 2017

Ved LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommunes generalforsamling i går blev Aalborg Kommunes Kunstfond kåret til Årets Landsbyven 2017.

Begrundelsen var Kunstfondens støtte til projektet Kunst i landdistrikter, der også var støttet af AKA-puljen og Statens Kunstfond.

Formålet med projektet var at bringe kunsten ud i landsbyerne og idéen, at lokale kunstinteresserede skulle samarbejde med en professionel kunstner om at skabe et værk byen kunne relatere sig til. Samarbejdernes resultat var skulpturerne RINGEN om Halkjær Bredning, SIND og Optimistisk Pondus, der alle stod færdige i 2017.
Se evt. tidligere indlæg for yderligere beskrivelse og billeder.

Jørgen Folkvang, formand for LAK, kårer Aalborg Kommunes Kunstfond til Årets Lansbyven 2017.

Jørgen Folkvang, formand for LAK, kårer Aalborg Kommunes Kunstfond til Årets Lansbyven 2017.

Jørgen Folkvang, formand for LAK, takkede Aalborg Kommunes Kunstfond for støtten og pointerede vigtigheden af, at kunsten kommer ud i landdistrikterne og er med til at skabe attraktive og indholdsrige lokalområder, samt et ønske om også fremadrettet fokus på landdistrikterne.

Winnie Lauritzen, Kunstfondens bestyrelse, tog imod kåringen, omtalte rosende projektets resultater og opfordrede til, at interesserede ansøgte om støtte fra Aalborg Kommunes Kunstfond.
Med kåringen fulgte gaver til Kunstfondens bestyrelsesmedlemmer fra Glaspuster Anne Flohr, der er bosiddende i Lillevorde.

Winnie Lauritzen, Aalborg Kommunes Kunstfond, takker og opfordrer til, at Kunstfonden søges for midler til kunstneriske projekter.

Winnie Lauritzen pakker sin gave ud. En fin glasfugl lavet af glaspuster Anne Flohr, Lillevorde.

RINGEN om Halkjær Bredning

Fernisering af Kurt Tegtmeiers værk: ”Ringen om Halkær Bredning”

Tid & Sted: 11. november 2017

kl. 14:00 ved Kulturbrugsen, Brogade 17, Sebbersund, 9240 Nibe

kl. 14:45 ved Halkjær Kro, Halkærvej 59, Halkær, 9240 Nibe

”Ringen 2”

Kurt Tegtmeier Ringen 2 – fotograf: Antoine Groslier

”Ringen 3”

Kurt Tegtmeier Ringen 3 – fotograf: Antoine Groslier


Halkjær – Ringen – Fernisering

Fjordlands kunstprojekt er ét af 3 udvalgte (10 ansøgninger i alt) under Særpuljen til kunst i landdistriktet, som blev oprettet i 2016 med én uddeling. De to andre udvalgte projekter er ved Halkær Bredning og i Grindsted). Midlerne kom fra ikke-forbrugte AKA-midler fra 2015 – 250.000 kr., 1/3 medfinansiering fra kommunens kunstfond og suppleret med midler fra Statens Kunstfond med 105.000 kr. til kunstnerhonorar (35.000 kr. pr. kunstner).

Særpuljen til kunst i landdistriktets formål var, at stimulere interessen for kunst og få kvalificeret kunst ud i kommunens landsbyer. Set-uppet var, at lokale kunstinteresserede skulle samarbejde med en professionel kunstner om at skabe et værk byen kunne relatere sig til. De lokale skulle finde et relevant tema for værket og mulige placeringer, og kunstneren skulle på den baggrund skabe et værk, der passer til tema, placering og byen.

I alle tre udvalgte projekter har meldingen været, at samarbejdet mellem kunstner og projektgrupperne har været rigtigt godt og spændende. Der er begejstring hele vejen rundt for konceptet.

Wunderkammer

Kunst til Børnehaven Bakkelandet i Karolinelund

Kunstfonden er en aktiv spiller i udvikling af kunst i offentligt byggeri og det var naturligt for os at bakke op Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ønske om integration af kunst i denne nye bæredygtige børnehave her i Karolinelund og indgik gerne i planlægningen og udvalgsarbejde:

Kunstfonden og sekretariatet i Sundheds- og kulturforvaltningen har assisteret med:

  • Udvælgelse af potentielle kunstnere som skulle modtage invitation til deltagelse i inviteret udbud.
  • Supplerende fundraising – hvor det lykkedes os at få økonomisk opbakning fra Statens Kunstfond til skitsehonorarer til 3 deltagere i konkurrenceprogram
  • Udformningen af konkurrenceprogrammet
  • Kunstfaglig sparring ved udvælgelse af vinderprojektet.

Kunstnergruppen Konvoj vandt konkurrencen med deres forslag til forundringskamre både indendørs og udendørs og har siden udvælgelsen arbejdet på højtryk med at få deres installationer klar til indvielsen af børnehaven.

Værket kommer til at indgå i børnelivet og børnehavens stemning og miljø.

Kunstværket vil først og fremmest blive til gavn og glæde for de kommende brugere af Bakkelandet – men da udearealer og legepladsen er tilgængelig for offentligheden uden for børnehavens åbningstid, vil der være offentlig adgang til den del af værket som integreres i udearealerne, mens de indendørs placerede elementer vil kunne opleves her ved indvielsen, og andre åbent hus arrangementer.

Opført med støtte fra:

AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND

STATENS KUNSTFONDd

The Interior of Ines – Thomas FOS Poulsen

INDVIELSE 10.10.2017

Da Aalborg Kommune ansøgte Statens Kunstfond om et kunstværk, vidste vi jo ikke, hvad vi havde i vente. Vi kendte hverken værk eller kunstner. Statens Kunstfond kom med forslag til kunstner og senere kom Thomas med et forslag til værk.

Klik for at se et større billede af Ines af Thomas Foss Poulsen

fotograf: Claus Rene Pedersen

Det var et helt enigt og meget begejstret udvalg, som takkede ja til at realisere værket her i Vestre Fjordpark.

Tårnet er et værk i sin egen ret. Og den er et vartegn og et samlingssted i området og jeg er sikker på, at Ines bliver en del af Aalborgs og vestbyens identitet og historie udtale Anne-Dorte Krog.

Allerede inden tårnet var færdigt blev det taget i brug – af naturelskere, børn og familier på søndagstur osv.

Tårnet krydser kunst og arkitektur. Og det giver sig selv, at tårnet ikke er skabt i kunstnerens atelier. Som invitationen viste, så er Ines et byggeri – skabt i et kryds af kreativitet, moderne materialer og maskiner og godt traditionel håndværk.

Byggeriet har drillet undervejs. Vind og vejr osv. har udfordret både tidsplaner og økonomi, men hele sjakket bag byggeriet har slået ring om opgaven og realiseret værket i Thomas´ ånd.
Ines må være et af de byggerier, man som håndværker vil huske og glædes over i mange år.

Vi Glæder os over at Kunstfonden sammen med Frtidsforvaltningen og Sifa har kunnet løfte den lokale medfinansiering af det flotte samarbejsprojekt.

Tak til Statens Kunstfond –                for samarbejdet og pengene

Tak til Thomas FOSS Poulsen –         for resultatet, som bygger bro mellem  kunst og natur; aktivitet og oplevelse

SIND

KUNST I LANDDISTRIKTER

Fernisering af Erland Knudssøn Madsens værk ”SIND” I Vokslev.
Onsdag d. 27. september 2017 kl. 16:30 foran Vokslev Friskole, Hobrovej 97, 9240 Nibe

Sind med skærm og Sind. Lille barn
Opført af Vokslev Samråd 2017

fotograf: Claus Rene Pedersen

Opført med støtte fra:

AALBORG KOMMUNE

AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND

STATENS KUNSTFOND

Fernisering af Erland Knudssøn Madsens værk

Baggrund:

AKA–gruppen og Landistriktsområdet inviterede i 2016 Kunstfonden til samarbejde om udmøntning af Landdistriktsmidler til blivende kunst i Aalborg Kommunes landdistrikter.

AKA-indstillingsudvalg havde reserveret 250.000 kr. af restmidler fra 2015 til etablering af blivende kunst i Aalborg Kommunes Landdistrikter. Sundheds- og Kulturudvalget havde godkendt anvendelsen af restmidlerne og opfordret til dialog med Kunstfonden.

Kunstfonden besluttede at tilbyde kunstfaglig sparring og bevilgede 125.000 kr. fra pulje til kunst i det offentlige rum til supplering af AKA-puljens reserverede pulje.

Kunstfonden udpegede 2 kunstfaglige repræsentanter til indgåelse i ad hoc samarbejdsudvalg.

Kunstfonden udpegede 3 kunstnere til indgåelse i dialog og produktionsproces: Claus Ørntoft, Kurt Tegtmeier og Erland Knudssøn Madsen, som alle takkede ja til at indgå i projektet.

Kunstfondens har gennem ansøgningsarbejde genereret supplerende midler:
Statens Kunstfonds Legatudvalg besluttede på baggrund af ansøgning at støtte projektet med 3 x 35.000 kr. øremærket til kunstnerhonorarer.

Kunst i Landdistrikter modtog 10 ansøgninger fra Landsbyer m.v. og har i dialog med kunstfondens repræsentanter prioriteret følgende 3 projekter og parret dem med kunstnerne:

Grindsted Samråd                 Claus Ørntoft                        AFLEVERET

Vokslev Samråd                     Erland Knudssøn Madsen     FERNISERES I DAG

Aalborg Fjordland                 Kurt Tegtmeier Er på vej

“I dag kan vi glædes over Ét af resultaterne af dette samarbejdsprojekt”, siger Anne-Dorte Krog

Jeg vil gerne lykønske Vokslev og Aalborg Kommune med Erland Knudssøn Madsens værk og vi håber og tror det kan være med til at styrke en Vokslevs identitet og bidrage til historiefortællingen.

Optimistisk Pondus

KUNST I LANDDISTRIKTER – GRINDSTED

Optimistisk Pondus af Claus Ørntoft
Opført af Grindsted og Uggerhalne Samråd 2017
Fernisering: LØRDAG DEN 19. AUGUST 2017

fotograf: Claus Rene Pedersen

Opført med støtte fra:
AALBORG KOMMUNE
AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND
STATENS KUNSTFOND

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne vil gerne sige tak for, at vi måtte komme med i puljen” Kultur i
landdistrikterne” og vi håber på at der kommer flere muligheder for at forskønne vores lokalområde.
Denne forskønnelse er med til, at det er mere attraktivt at flytte til vores lokalområde og er således en
investering i vores bydel. (Ole Schwarz Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne)

Grindsted – Fernisering

ALLES KUNST 2017

Aalborg Kommunes Kunstfond inviterer til ”ønskeudstillingen”
ALLES KUNST

Et udvalg af AALBORG KOMMUNES KUNSTFONDS INDKØB
12. aug. – 3. sept. 2017

KUNSTHAL NORD

KUNSTNERE: Finn Thybo Andersen / Peter Callesen / Jesper Dalgaard / Simon Fensholm / Hjördis Haack / Mie Olise Kjærsgaard / Hesselholdt & Mejlvang / Ulrik Møller / Knud Odde / Thomas Plauborg / Niels Reumert / Johan Rosenmunthe / Søren Rønholt / Adam Saks / Melou Vanggaard / Carsten Von Wurden

Aalborg Kommunes Kunstfonds seneste indkøb præsenteres på Kunsthal Nord.
Kunstfondens primære formål er at indkøbe kunstværker til udsmykning i kommunen. De erhvervede værker bliver fortrinsvis anbragt i offentlige bygninger, institutioner og kontorer til glæde for kommunens borgere og medarbejdere.

ALLES KUNST i Kunsthal NORD er en udstilling, der både skal vise borgerne, hvilken samtidskunst kommunen har erhvervet, og en ønskeudstilling rettet mod kommunens mange institutioner og afdelinger, der kan ønske værker til låns til netop deres faciliteter.

Kunstfonden og Kunsthal NORD håber, at rigtigt mange borgere samt ansatte kommunen vil benytte sig af muligheden for at se udstillingen, og også gerne inddrager sine ”kunder” i valg af ønskede værker.

Værker fra depot, som ikke er blevet valgt ud til udstillingen ALLES KUNST og som er tilgængelige for udlån, kan opleves via fotodokumentation i mappen: ”Andre værker til udlån”, der vil ligge fremme i udstillings perioden i Kunsthal NORD.

 

Ønskeseddler kan fås på udstillingen og skal for at indgå i prioritering afleveres på Kunsthal Nord eller mailes til bramwell.flyckt@aalborg.dk senest søndag den 3. september 2017 kl. 16:00.

ARRANGEMENTER:

Lørdag 12. august kl. 13:00
FERNISERING – ALLES KUNST

Fredag 25. august kl. 16:00
OMVISNING: ALLES KUNST
Få en kunstfaglig introduktion til udstillingen.

Debatmøde – Streetart / Murmaleri

 

 

 

 

På Seminaret i november løb tiden fra os og vi måtte udsætte debatten.

Oplæggene fra Semiaret kan downloades her: Oplæg

Debatmøde:  Street Art – Murmaleri

Tid: Onsdag den 5. April 2017 kl. 15:30 – 17:00
Sted:   Platform 4 – Karolinelund, Aalborg
Arrangør: Aalborg Kommunes Kunstfond                

 

Baggrund:

Aalborg Kommune og Aalborg Kommunes Kunstfond har i en 3 årig periode understøttet en del streetart og murmaleri projekter og der er som resultat blevet udført et højt antal udsmykninger på gavle i byens rum.

Kunstfonden ønsker en åben debat om resultaterne af de seneste års indsats og drøftelse af mulig fremtidig retning.

Program:

15:30 Velkomst.
  Line Bruun Jespersen, post.doc AAU

Murmaleri i Aalborg: status og strategi

Resumé og brush-up fra Seminaret 11. november 2016.

15:45 Debat – Moderator Kulturchef Lis Rom Andersen

Hvad er kvalitet, smukt, relevant, provokerende?
Skal kunsten være stedsspecifik?
Skal kunsten udmøntes i festival eller løbende?
I hvor høj grad skal processen styres? Kan den styres?
I hvilken retning skal kunst i det offentlige rum fortsætte/udvikles?

Tilmeld dig venligst her:  https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/77/